Studium bez školného a se stipendiem. IB Mezinárodní maturita u nás zdarma! Každý nově nastupující student na gymnázium nebo IB obdrží iPad!

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO v Ostravě poskytuje bezplatné vzdělání s možností získání stipendia. Zaměřuje se na studium v 8letém a 4letém oboru v profilaci orientované na zájemce o studium lékařských, farmaceutických a veterinárních oborů nebo přírodovědných a technických oborů. Zájemcům mimo jiné nabídne složení mezinárodní maturity (IB) a rozšířenou výuku cizích jazyků a výuku některých předmětů v cizím jazyce. Blíže o IB Diploma Programme zde.
PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol. Blíže o mezinárodní spolupráci se dozvíte zde.

S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a členství ve skupině PRIGO, je všem studentům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2023/2024, na základě rozhodnutí ředitelky školy, školné uhrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 9 900 Kč měsíčně.

Stipendijní fond PRIGO dále umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Každý student, který nastoupí ke studiu od školního roku 2023/2024 na gymnázium nebo se bude účastnit programu mezinárodní maturity (IB Diploma Programme) od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka za symbolickou nebo zůstatkovou cenu. S iPadem pro každého souvisí také implementace nového systému výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO poskytuje prospěchová nebo projektová stipendia. Prospěchové stipendium obdrží každý žák nebo student bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Obvyklá výše prospěchového stipendia se pohybuje mezi 500 – 2 000 Kč měsíčně. Projektové stipendium obdrží každý žák nebo student, který obhájí svůj vědecký, nebo jiný projekt a zaváže se k jeho řešení. Obvyklá podpora projektů je mezi 10 000 Kč a 50 000 Kč ročně.

Za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia nebo v případě složení maturitní zkoušky s vyznamenáním jsou také udělována zajímavá stipendia.

PRIGO – Střední školy – V televizi

Virtuální prohlídka školy

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO