Přijímací řízení a dny otevřených dveří. Virtuální prohlídka školy

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení bylo možné zasílat do 1.3.2021. Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny v této sekci. Z důvodu aktuální epidemiologické situace se dny otevřených dveří přímo v budově školy nekonají. Stále probíhá online den otevřených dveří, prezentaci můžete zhlédnout zde. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy. Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou pro 8leté gymnázium ve dnech 5.5.2021 a 6.5.2021 a pro 4leté gymnázium ve dnech 3.5.2021 a 4.5.2021. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu. Podmínky přijetí naleznete zde.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů

Virtuální prohlídka školy

PRIGO – Střední školy – V televizi