Mgr. Radmila Bergerová

zástupkyně ředitele školy

e-mail
radmila.bergerova@prigo.cz

odborné zájmy
bohemistika, germanistika, slavistika

osobní zájmy
cyklistika, běh, divadlo