Talentovaní studenti

Podstatou a klíčovým úkolem našeho gymnázia je nejen zajistit úspěšný profesní život studenta prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale zejména podporovat všestranný rozvoj vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou doplněny také aktivitami mimoškolními. V řadách studentů našeho gymnázia se setkáváme s aspiranty na studium lékařských, veterinárních nebo farmaceutických oborů. U těchto talentovaných studentů rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Velmi často se naši absolventi soustředí na studium dalších přírodovědeckých oborů, jakými jsou matematika, fyzika, chemie, biologie nebo např. geografie či technické obory a jejich aplikace. Při studiu je ale respektován všeobecný vzdělanostní rozměr gymnaziálního vzdělání a akcent na cizí jazyky a globalizované prostředí. Naším záměrem je zejména rozvoj talentu a schopností nadaných studentů, kteří mají zájem o přírodovědné obory, s cílem nalézt jejich vhodnou specializaci. K tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.