Obecné informace

Termín podání přihlášky pro 3. kolo

Dne 5. června 2023 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pouze pro obor 8leté gymnázium. Pro obor 4leté gymnázium se 3. kolo vypisovat nebude. Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je možné zasílat do 12. června 2023 na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) poštou doporučeně s podacím razítkem nejpozději ze dne 12.6.2023 nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 12.6.2023 na e-mail lpg@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.
Zároveň je možno se přihlásit na 4letý obor na Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO.

Termín přijímací zkoušky pro 3. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 ve 3. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory) dne 26.6.2023 v 8:30 hod.

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2023/2024 předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro 3. kolo 10 žáků do osmiletého gymnázia.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.
Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů