Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2021/2022 je stanoven na 1.3.2021. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2021 nebo osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 1.3.2021 na e-mail lpg@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou 12.12.2020, 16.1.2021 a 6.2.2021 vždy od 15.00 hodin (cca do 17.00 hodin).  
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory) pro 8leté gymnázium ve dnech 14.4.2021 a 15.4.2021 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12.4.2021 a 13.4.2021. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 12.5.2021 a 13.5.2021. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 29.3.2021, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2021/2022 přijímáno maximálně 60 žáků do osmiletého gymnázia a 60 žáků do čtyřletého gymnázia.