Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2022/2023 byl stanoven na 1.3.2022. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2022 nebo osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 1.3.2022 na e-mail lpg@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro školní rok 2022/2023 v 1. kole přijímacího řízení proběhne v budově Lékařského a přírodovědného gymnázia PRIGO pro 8leté gymnázium ve dnech 19.4.2022 a 20.4.2022 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12.4.2022 a 13.4.2022 (změna termínů vyhrazena). Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 10.5.2022 a 11.5.2022. Pozvánka k přijímací zkoušce, kterou v systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání školní části přijímací zkoušky, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky, tj. do 29.3.2022, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2022/2023 přijímáno maximálně 60 žáků do osmiletého gymnázia a 60 žáků do čtyřletého gymnázia.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 12.2.2022 vždy v době od 15 do 17 hodin. Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy.  
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů