Mezinárodní maturita (IB)

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO zajistí svým studentům (současně při českém studiu) možnost složení mezinárodní maturity (IB) v rámci dvouletého studijního programu vyučovaného v angličtině (IB DP).
Mezinárodní maturita je potřebná pro studium na prestižních zahraničních univerzitách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení, umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10. Studenti našeho gymnázia se mohou do tohoto prestižního programu přihlásit na sesterském Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO, které získalo autorizaci pro jeho uskutečňování. Zmíněné studium je pro studenty Lékařského a přírodovědného gymnázia PRIGO zdarma. Budou si také moci zvolit, zda absolvují českou i mezinárodní maturitu, nebo pouze některou z nich. Bližší informace naleznete zde.

Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás

Každý student, který nastoupí ke studiu programu mezinárodní maturity od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka za symbolickou nebo zůstatkovou cenu. Implementovali jsme nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.

Od roku 2017 je škola zapojena do projektu DofE (https://www.dofe.cz/) – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE, který jim pomůže při přijetí nebo přípravě na přijetí na renomované zahraniční univerzity. Více o projektu DofE se můžete dozvědět zde.