Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímací zkoušky nejsou známy.