Školné a stipendium

Školné

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat na všeobecném gymnáziu s lékařským a přírodovědným zaměřením. S ohledem na  umožnění dostupnosti vzdělání a členství ve skupině PRIGO je všem studentům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2024/2025, na základě rozhodnutí ředitele školy, školné hrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 9 900 Kč měsíčně.

Strategická rada PRIGO potvrdila nulové školné v programu mezinárodní maturity International Baccalaureate pro všechny studenty ze středních škol PRIGO. Tento program je vstupenkou na prestižní světové univerzity.

Stipendium

Strategická rada PRIGO také potvrdila program sociálních stipendií pro talentované studenty a také program prospěchových a vědeckých stipendií pro všechny studenty gymnázií a středních škol ze skupiny PRIGO. Bližší informace jsou k dispozici na studijním oddělení. Dále byla potvrzena akce poskytnutí iPadu zdarma pro každého studenta, který lze využívat pro školu i osobní využití, a který studentovi po skončení studia zůstává.